NÁSKLADNĚNÍ ZBOŽÍ OČEKÁVÁME VE 2. POLOVINĚ LISTOPADU

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

 

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

 

Pořadatel soutěže, organizátor soutěže a účastník soutěže

Pořadatelem Soutěže je WPT group s.r.o., Viaduktová 1964 737 01 Český Těšín, IČ:26863120

DIČ: CZ26863120, dále jen „Pořadatel“.

 

Organizačním zajištěním Soutěže je pověřena společnost ImperialMedia s.r.o., se sídlem Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 27737683, dále jen „Organizátor“.

Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Facebook a platforma Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli či Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá na fanpage Pořadatele na adrese https://www.facebook.com/jsemkoza.cz tedy výhradně prostřednictvím platformy Facebook.

Datum konání soutěže je uveden v textu soutěžního příspěvku.

Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením komentáře obsahujícím obrázek/text. Soutěžící může označit minimálně jednu osobu, a také sdílet soutěžní příspěvek.

Vložením komentáře přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže. Komentář musí být v českém nebo slovenském jazyce, splňovat pravidla platformy Facebook, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na Pořadatele, Organizátora nebo jiné osoby. 

Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou. Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

Výhry

Výhry stanovuje pořadatel a budou oznámeny spolu se soutěžní otázkou. Výhry výhercům věnuje společnost uvedená u zadání soutěže.

Výherce Soutěže bude určen na základě výběru pořadatelem.

Pořadatel výherce Soutěže určí dle podmínek těchto Pravidel a vyhlásí 01.11. 2021, a to prostřednictvím svého účtu na sociálních síti Facebook.

Výherce bude kontaktován rovněž prostřednictvím soukromé zprávy.

Výherce bude po ukončení soutěže zveřejněn v komentářích pod soutěžní otázkou, a to organizátorem soutěže.

Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.

Podmínky získání výher

Výherci jsou povinni do nadcházejících pěti pracovních dní (ode dne vyhlášení výherců) napsat do soukromých zpráv na facebookový profil Jsem koza, kde bude domluveno předání výhry. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Výhry se zasílají prostřednictvím společnosti GLS nebo Zásilkovny. Jiné předání lze pouze po domluvě se zástupci Jsem koza. Výhry, o které si výherci nenapíšou ve stanovené době, propadají ve prospěch pořadatele. Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů a Organizátor je zpracovatel osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže.  Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů platformy Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy fanpage Pořadatele na platformě Facebook.

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.